icon-search
icon-search
  • 057016D4-8EAC-4E1E-932F-D467D6FCE785.jpeg
  • 5322AC21-6EFE-4D5D-BC8E-5AB4FBB72C55.jpeg

限量 / 家有萌犬 看见狗子好快乐

RM 55.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

2021*

91B1EAEF-698D-475E-83A4-211DBE543881.jpegD05205CA-88B0-4F3A-AEF9-AB8BACD6831C.jpeg
Oversize的版型 随便穿随便好看
主要还是 这个狗狗的印花太萌了!!
爱狗人士真的无法拒绝!


035C525B-FE93-456C-9F66-D617E1D0B378.jpeg

胸围
衣长
125cm
68cm

# 测量说明
尺寸为人手工测量,存在1-2cm左右的误差,数据仅供参考 敬请谅解 ♥0505FC42-D73E-4033-9756-109CE6B5EE46.jpeg

0468B7D5-BE58-41A7-A4B7-0912750F6E5A.jpeg4CB35948-D203-4F78-9560-BA8089FAC864.jpeg此图片为面料参考,近距离拍摄有一定的色差 颜色参考模特穿搭。


0AE94F20-3DCA-4192-AEAC-0A6D501CA16A.jpeg41A398B7-3C69-488A-8420-629DCBB9251A.jpeg65AB3307-9A6D-4E60-BBA2-6D4A88A81D65.jpeg7BCA644B-EA60-4457-AEFD-99235618111B.jpeg

Your cart is currently empty.
Continue shopping