icon-search
icon-search
  • 69D6C63D-A168-4A2C-857E-D5502AD0DAE1.jpeg
  • 84E5318A-857D-439E-A9B5-D40DAD1493BB.jpeg

限量 / 耍点心机

RM 45.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

2022*

91B1EAEF-698D-475E-83A4-211DBE543881.jpegD05205CA-88B0-4F3A-AEF9-AB8BACD6831C.jpeg
嫩蓝色吊带背心
面料有弹性 肩带可调节
胸前排口设计
有点小性感 很爱很爱~~


035C525B-FE93-456C-9F66-D617E1D0B378.jpeg

胸围
衣长 (不含肩带)
58cm+++
21cm

# 测量说明
尺寸为人手工测量,存在1-2cm左右的误差,数据仅供参考 敬请谅解 ♥0505FC42-D73E-4033-9756-109CE6B5EE46.jpeg



0AE94F20-3DCA-4192-AEAC-0A6D501CA16A.jpeg594E53EE-0587-4186-83B6-03875DBDA9D9.jpeg29E3C846-3A27-4733-AEE0-8A8771E89EA9.jpeg

Your cart is currently empty.
Continue shopping