icon-search
icon-search
  • 239AEA75-7C4D-4C03-AA62-84702E7B1A3D.jpeg

Apr · 欧美姐姐单肩腋下包

RM 49.00
- +
icon-cart Add to Cart
Home

                                   2020/Apr


2BCBCC4A-A0C1-424D-B3C2-4A9E6D37CB37.jpeg牛津复古的一款小包
喜欢欧美复古款的一定要入
颜色是很耐看的卡其带一丢丢灰
绝不撞款 质量真的厚实
牛津材质夹棉一层棉 手感很棒
不容易变形 真的很好搭配
内层一个拉链分隔袋

容量很长夹 手机都完全ok
配送一条斜肩带 随意背hin值得 

BB649DC1-F60B-4D7D-ADCA-4750FA89BA56.jpeg底宽
14cm
25cm
6cm


ECB7E984-8DA2-4799-8D8A-F56F6AFD494B.jpeg

3FAB1E25-A11E-49E4-A79E-CF45C2044D05.jpeg
E8FB05AC-836D-4BC0-8B95-43505142E947.jpeg

D9916669-D897-4D06-8E78-9C58147049FE.jpeg

236CB03E-EE2D-4F91-B139-C9EDE9980083.jpeg

Your Cart
Your cart is currently empty.
Continue browsing here.